Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Blog

GARR / Kontni nan Kreyol  / Tit  / Aktyalite  / Moun deplase yo  / Selebrasyon Jounen Mondyal Lojman

Selebrasyon Jounen Mondyal Lojman

Istwa jounen dwa lojman an

Se nan lane 1985, devan konsta kriz lojman nan lemond, Òganizasyon Nasyonzini deklare premye lendi oktòb Jounen Mondyal Lojman, apre rekòmandasyon yon komisyon ki t ap travay sou kesyon an. Nan okazyon 10èm anivèsè premye konferans entènasyonal sou kesyon lojman, nan lane 1986, yo komemore jounen an pou premye fwa.

Depi lè sa a, chak ane pandan tout mwa oktòb, anpil òganizasyon sou latè mobilize pou pèmèt moun k ap dòmi nan lari, moun sosyete a pa pèmèt jwenn yon ti kote pou yo rete, fè tande vwa yo, epi chache wout pou yo patisipe kòmsadwa nan demach pou chache solisyon nan kesyon lojman an ki se yon dwa fondamantal.

Pwoblèm lojman nan peyi Dayiti

Pwoblèm kay nan peyi Dayiti gen rasin li nan jan chapant sosyete a monte : Yon soysete ki bati sou esklizyon, ki pa òganize pou tout moun ka jwenn sèvis yo bezwen. Gen yon kay pou rete, se yon dwa fondamantal tout moun genyen. Leta Ayisyen ki gen responsablite garanti dwa sa a, pa janm pran oken mezi pou li asire li tout moun nan peyi a gen yon kote pou yo rete, menn jan li pa gen sousi pou l garanti pou jwenn yon moso manje pou yo manje ak laswenyaj si yo malad.

 

Tranbleman tè 12 janvye 2012 la mete aklè pwoblèm lojman ki ekziste nan peyi a. Plis pase 2 lane apre katastwòf la, plizyè santèn fanmi ap viv toujou anba tant, anpil kote yo anba menas degèpisman, alòske otorite Leta yo pa ko janm di kisa y ap fè sou pwoblèm lojman an nan peyi Dayiti.

 

Jan pwoblèm kay poze nan peyi Dayiti, se yon gwo vyolasyon dwa moun, espesyalman dwa ekonomik, sosyal ak kiltirel yo. Ann Ayiti si gen kek jefò ki fèt sou dwa moun, se selman sou dwa sivil ak politik yo chita. Alòske nou konnen dwa moun yo makonnen youn ak lòt, yo pa ka separe yo.

Pozisyon Kolektif la

Devan tout pwoblèm ki poze nan zafè kay, sosyete ayisyèn nan pa ka rete bra kwaze. Nou dwe batay pou mete kanpe yon plan altènatif k ap pèmet konstwi peyi a sou yon lot baz, kote dwa lojman ap garanti pou tout moun paske nou konnen kesyon kay la makonnen ak kesyon travay, edikasyon, sante, asenisman, elektrisite, transpò, kominikasyon, kondisyon travay, amenajman teritwa, politik Leta nan kesyon anviwonman elatriye…

Nan sans sa a, Kolektif Oganizasyon k ap defann dwa lojman an renouvle demann li yo bay gouvènman pou pran prese prese mezi sa yo :

  1. 1) Fòk Leta fè ekspwopriyasyon (pran tè) pou nou ka jwenn kantite teren pou bati kay ki kapab reponn a bezwen popilasyon an
  2. 2) Fòk popilasyon an patisipe nan desizyon sou kibò kay yo ap konstwi e kibò n ap mete katye nou yo. Se nou ki ka di ki Pòtoprens ak ki vil nou vle konstwi.
  3. 3) Fòk Leta kreye yon fon espesyal pou finasman lojman sosyal. Gen anpil lajan k ap gaspiye nan peyi a ki ta ka envesti pou satisfè dwa lojman popilasyon.

 

  1. 4) Fòk Leta degaje li kou mèt Janjak pou tout moun ki pa gen gwo mwayen kapab jwenn kay ki respekte diyite moun. Fè pwogram Kay Pam ki nan Bank Nasyonal Kredi (BNC) alapote tout bon vre popilasyon ki pi vilnerab ak andikape yo, pou pemet repare osnon konstwi kay nan bon kondisyon.

 

No Comments

Post a Comment